Tréningový program

Kvalitný tréning nie je len o samotnom tréningu. K profesionálnemu tréningovému procesu patrí aj kompletná mimo tréningová starostlivosť. Poskytneme Vám komplexnú starostlivosť o Vaše dieťa, ktorá zahŕňa tréningy pod vedením profesionálnych trénerov, regeneráciu a správne stravovanie pod dohľadom odborníkov na výživu.

My pre Vaše dieťa vytvárame profesionálne podmienky.

Pri tvorbe tenisových tréningov je najlepšie začať pracovať s deťmi už od ich ranného veku, teda už od materskej školy. Pre deti od 3 do 5 rokov máme v rámci našej akadémie tenisovú škôlku, ktorej cieľom je nadchnúť deti pre šport a vytvoriť u detí základné pohybové návyky. Aktivity v tenisovej škôlke realizujeme formou súťaží a hier. Tréningy v tejto fáze prebiehajú 1x týždenne (60 minút) v skupinke maximálne 6 detí.


Po škôlke prichádza 1. stupeň tenisovej školy pre 6-7 ročné deti, ktoré už ukázali, že ich šport baví. Ten sa odohráva na malom kurte s menšími tenisovými raketami. Deti si pomocou hry rozvíjajú svoje herné zručnosti a osvojujú si širokú škálu tenisových úderov. Takýto tréning je pre deti je zábavný a zároveň nenáročný. Hrajú sa hry, ktoré majú upravené pravidlá, prispôsobené deťom, v snahe vypestovať v nich zmysel pre fair-play a potešenie z hry. Tieto tréningy prebiehajú 2x týždenne (60 minút) v skupinke maximálne 6 deti.


Staršie deti, od 8 do 9 rokov, prechádzajú do 2. stupňa tenisovej školy. Rozvíjajú tu všetky doteraz nadobudnuté zručnosti. Už sa hrá na klasickom kurte, ale s mäkšími a pomalšími loptami. Prechod na väčší kurt je vďaka postupnému zväčšovaniu nenáročný a relatívne rýchly. Tréningy prebiehajú 2x týždenne (90 minút) v skupinke 2-4 detí, 1x týždenne individuálny tréning (60 minút), 1x skupinový kondičný tréning a 1x plávanie.


Po absolvovaní predchádzajúcich stupňov nášho tréningového programu z detí vyrastú skúsení hráči, ktorí sú už dokonale pripravení na prvé ozajstné zápasy a prechádzajú do závodného tenisu. Ten prebieha v rôznych vekových kategóriách (do 12 rokov, do 14 rokov, do 16 rokov, do 18 rokov, profi tenis). Našim hlavným cieľom je výchova hráčov pre súťaže jednotlivcov a družstiev na turnajoch doma aj v zahraničí. Tréning a individuálny program sú prispôsobené veku a výkonnosti hráča. Súčasťou takejto prípravy je technicko-taktická príprava, video analýza, sparing, kondičná príprava, mentálna príprava, regenerácia, stravovanie aj sprevádzanie na turnajoch.


Nakoniec samozrejme máme niečo aj pre všetkých tých, ktorých tenis baví. U nás máte možnosť zahrať si tenis aj rekreačne na profesionálne upravených kurtoch.

Súčasťou tréningového procesu sú aj kondičné tréningy. Tie sú zamerané na rozvoj schopností, ktoré sú potrebné k tenisu. Je to sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť a akcelerácia. Celý tento balíček schopností je potrebný k dobrému tenisovému hráčovi aby ho následne mohol úspešne aplikovať do praxe. Cvičenia volíme tak, aby sme rozvíjali celkovú pohybovú zdatnosť a podporovali mentálny rozvoj hráča. Každé dieťa je inak fyzicky vybavené, preto je potrebné uplatňovať individuálny prístup pri voľbe cvikov. Samozrejmosťou na tréningu sú uvoľňovacie cviky, aby sme predchádzali zraneniam a pomohli regenerácii svalstva.

Mentálny tréning je určený športovcom, trénerom a rodičom mladých športovcov. Tí potrebujú stále mentálne zručnosti, ktoré vedia pod zvýšeným stresom kedykoľvek aplikovať. Preto v spolupráci s mentálnym koučom pravidelne organizujeme odborné prednášky a v prípade potreby ponúkame individuálnu spoluprácu.

Strava je neoddeliteľnou súčasťou každého človeka a práve stravovanie je jeden zo základných pilierov života športovca. Vďaka strave čerpá športovec energiu na svoj výkon pri tréningoch alebo súťažiach. Preto je veľmi dôležité správne nastavenie makro živín (sacharidy, bielkoviny a tuky) a mikro živín (vitamíny a minerály) pre daného športovca. Tie sa totiž podieľajú na rýchlej regenerácii, čo je potrebné na tenisových turnajoch, kedy je vysoký energetický výdaj a potrebná príprava na nasledujúci zápas. Keďže každý človek je iný preto je pri nastavovaní správneho stravovania nevyhnutný individuálny prístup.

Podávať kvalitné výkony nejde bez regenerácie. Preto v našej akadémii veľmi dbáme na správnu regeneráciu, aby sme sa vedeli vyhnúť prípadným zraneniam. Vaše dieťa v rámci tréningového programu absolvuje preventívne fyzioterapeutické vyšetrenia (pre hráčov vo veku od 7 rokov) a bude pravidelne sledované z pohľadu vývoja a správneho rastu športovca. Dbáme na osobný prístup lekára, fyzioterapeuta a rodiča. Vykonávame cvičenia zamerané na kompenzáciu športovej pohybovej záťaže, ktoré pôsobia preventívne proti zraneniam. Náš fyzioterapeut okrem vyššie spomenutých služieb pomáha s liečbou poúrazových a pooperačných stavov - kinesio taping a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek.

V komplexe je možné sa aj ubytovať. Využijete to najmä v prípade súťaží, ktoré trvajú viac dní. Komplex ponúka 3 typy apartmánov, vrátane bezbariérového apartmánu. Pozrite si 3D prehliadku...

Športcentrum Púchov je multifunkčný areál, v ktorom prebiehajú naše tenisové tréningy. Máme k dispozícii 6 vonkajších antukových kurtov a tenisovú halu s troma kurtami. Areál poskytuje aj možnosť ubytovania. Na výber máte z viacerých typov apartmánov. V Športcentre Púchov sa tiež nachádza sauna, wellness a bazén. Je to teda ideálne miesto aj na relax a oddych po náročných dňoch. Pozrite si 3D prehliadku...