Stretnutie kultúr v MatchPoint Tennis Academy

29.05.2018

Stretnutie kultúr v MatchPoint Tennis Academy (ďalej len ,,MPTA“)

Rok 2018 ušiel ako voda. Pre MPTA bol plný tréningov, turnajov a zaujímavých stretnutí, ktoré v dňoch 11.- 25. mája 2018 spestrilo sústredenie 11 osem až sedemnásť ročných detí a 2 trénerov z Pro Tennis Academy India (ďalej len „PTAI“). Cieľom sústredenia tenistov z Indie, ktoré pomohol zorganizovať majiteľ Športcentra Púchov pán Taurani, ktorý pochádza z Indie bolo vymieňanie skúseností a spoločné tréningy. Šéftréner MPTA Michal Ďurovec sa počas pobytu indických tenistov v Športcentre Púchov venoval každému z 11-tich detí osobne a tréning prispôsobil individuálnym potrebám mladých indických tenistov.

 

 

Sústredenie vyvrcholilo priateľským turnajom družstiev a jednotlivcov MPTA a PTAI. Úspešnejšie v turnaji boli deti z MPTA. Počas stretnutia dvoch rozdielnych kultúr bolo badať výrazné rozdiely v disciplíne a úcte k autoritám. Tenisti z Indie boli disciplinovanejší a úctivejší k trénerom a dospelým. Podujatie bolo úspešné, splnilo svoj cieľ a naštartovalo vzájomnú spoluprácu MPTA a PTAI aj do roku 2019.