MatchPoint Tennis Academy v spolupráci s tenisovým klubom ŠK ODEMA PÚCHOV organizuje prednášku na tému mentálnej športovej prípravy

15.12.2018

www.mkcoaching.sk
www.matchpointtennis.sk